New Houshamadyan Article
 
Full Image
Ayntab, 1898. The Aladjadju Esnaf Commissionu (Commission of Aladja Traders).

Ayntab – Manisa Manufacturing

The manufacturing of manisa was one branch of dyed textile manufacturing in the Ottoman Empire. Beginning in the second half of the 19th century, manisa manufacturing became the principal source of income for the majority of Armenians living in Ayntab. The industry grew very quickly in the city, reaching new levels of refinement.

Our newest article explores the craft of manisa weaving and manufacturing among the Armenians of Ayntab.

The article was written by Ani Voskanian, a scholar in Turkish studies. This is her first contribution to Houshamadyan. Ani is already working on another article, soon to be published on our pages, exploring the larger topic of the crafts practiced in Ayntab. We welcome Ani to our team and wish her the best.

Here is the link to the page:
https://www.houshamadyan.org/mapottomanempire/vilayetaleppo/ayntab/economy/trades/manisa-manufacturing.html

The article was translated into English and Turkish respectively by Simon Beugekian and Sevan Deirmendjian.

Best wishes,
Houshamadyan Editorial Board

Full Image

Այնթապ – Մանուսայագործութիւն

Մանուսայագործութիւնը գունաւոր կտաւներու արտադրութեան մէկ ճիւղն է։ 19-րդ դարու երկրորդ կէսէն սկսեալ այս արհեստը կը դառնայ Այնթապի հայ բնակչութեան մեծամասնութեան եկամուտի կարեւորագոյն աղբիւրը։ Մանուսայագործութիւնը շատ արագ կը զարգանայ եւ իր կատարելագործումին կը հասնի Այնթապի մէջ։

Ահաւասիկ այս նիւթին մասին է մեր նոր յօդուածը. մանուսայագործութիւնը եւ անոր տեղը Այնթապի հայերուն մէջ։

Յօդուածագիրն է թրքագէտ Անի Ոսկանեան, որուն առաջին յօդուածն է Յուշամատեանի մէջ լոյս տեսնող։ Անին արդէն իսկ հրատարակութեան կը պատրաստէ Այնթապի արհեստներուն մասին աւելի ընդհանուր յօդուած մը, որ շուտով պիտի հրատարակուի մեր էջերուն մէջ։ Բարի երթ կը մաղթենք Անիին Յուշամատեանի խումբին մէջ։

Ահաւասիկ էջին կապը՝
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/ayntab/economy/translate-to-armenisch-trades/manisa-manufacturing.html

Յօդուածը անգլերէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցին յաջորդաբար Սիմոն Պէօճէքեան եւ Սեւան Տէյիրմենճեան։

Լաւագոյն մաղթանքներ՝
Յուշամատեանի խմբագրական կազմ

Full Image

Antep – Manisa Bezi Dokumacılığı

Manisa Bezi dokumacılığı alacalı kumaş üretiminin bir parçası. 19. yy. İkinci yarısından başlayarak bu meslek Antep Ermeni toplumunun büyük bir kısmının en önemli gelir kaynağına dönüşmüştü. Manisa Bezi dokumacılığı çok çabuk gelişir ve Antep’te mükemmel bir seviyeye ulaşır.

Makalemiz işte bu konu hakkında; Manisa Bezi dokumacılığı ve Antep Ermenileri arasındaki yeri.

Makalenin yazarı, Huşamadyan’da ilk kez yer alacak olan Türkolog Ani Vosganyan. Ani, kısa bir süre sonra sayfalarımızda yayınlanmak üzere Antep’teki meslekler hakkında daha etraflıca bir yazı kaleme almakta. Huşamadyan ekibi dahilinde Ani’nin yolunun açık olmasını diliyoruz.

Sayfanın linki:
https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/ayntab/ekonomi/translate-to-tuerkisch-trades/manisa-manufacturing.html

Makaleyi İngilizce ve Türkçeye sırasıyla Simon Böcekyan ve Sevan Değirmenciyan tercüme etti.

En iyi dileklerimizle,
Houshamadyan yayın ekibi

Full Image
Full Image
Follow us on Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo
Facebook Twitter Instagram Vimeo