New Houshamadyan Article
 
Full Image

Minassian Family Collection | Kokkinia, Greece | ODA

Our newest collection once again originates from Greece. It tells the stories of the Minassian and Palandjian families, which began in Afyonkarahisar, Adana, Izmir, Gallipoli, and Rodosto/Tekirdağ; and continued in Kokkinia, Greece.
 
The families‘ history was reconstructed thanks to the recollections and testimonies of Haigan Minassian and Quinn Minassian.
 
When the families fled to Greece, they were able to rescue many memory items from their homelands. These items are presented on this page.
 
The collection includes an assortment of photographs that document the life of Armenians in Greece, particularly in Kokkinia. Most of these photographs were taken from Garo Minassian‘s (Haigan and Quinn‘s father) personal album. These photographs not only portray family events and occasions, but also chronicle Greek-Armenian community life from the 1920s through the 1960s – class photographs, school events, celebrations, visits of notable personalities to Greece, church ceremonies, theatrical performances, etc.

Here is the link to the page:
https://www.houshamadyan.org/oda/europe/mardigian-collection-gr/minassian-family-collection-kokkinia-gr.html

The article was translated into English and Turkish respectively by Simon Beugekian and Sevan Deirmendjian.

Best wishes,
Houshamadyan Editorial Board


Full Image

Մինասեան ընտանիքի հաւաքածոյ | Գոքինիա, Յունաստան | ԹԲԱ

Մեր նոր հաւաքածոն դարձեալ Յունաստանէն է։ Կը ներկայացնէ Մինասեան եւ Փալանճեան ընտանիքներուն պատմութիւնը՝ Աֆիոն Քարահիսարէն, Ատանայէն, Իզմիրէն, Կէլիփօլիէն եւ Ռոոտոսթօ/Թէքիրտաղէն մինչեւ Գոքինիա, Յունաստան։

Ընտանիքին պատմութիւնը կարելի եղաւ վերականգնել շնորհիւ Հայկան Մինասեանին եւ Քուին Մինասեանին վկայութիւններուն։

Հայրենի քաղաքներէն ընտանիքը յաջողած է իր հետ Յունաստան բերել զանազան յուշ-իրեր, զորս կը ներկայացնենք այս էջով։

Հաւաքածոն յատկապէս հարուստ է Յունաստանի եւ յատկապէս Գոքինիոյ հայկական կեանքէն առնուած պատկերներով։ Այս լուսանկարներուն մեծ մասը Կարօ Մինասեանին (Հայկանին եւ Քուինին հայրը) անձնական ալպոմէն է։ Ընտանեկան պատկերներուն կողքին, հոս կան բազմաթիւ այլ լուսանկարներ, որոնք կը ներկայացնեն 1920-ականներէն մինչեւ 1960-ականները Յունաստանի համայնքային կեանքը. դպրոցական խմբանկարներ, դպրոցական հադէսներ, կուսակցական կեանք, կարգ մը անձնաւորութիւններու Յունաստան այցելութիւններ, եկեղեցական արարողութիւններ, թատրոն, եւայլն։

Ահաւասիկ էջին կապը՝
https://www.houshamadyan.org/arm/oda/europa/minassian-family-collection-kokkinia-gr.html

Յօդուածը անգլերէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցին յաջորդաբար Սիմոն Պէօճէքեան եւ Սեւան Տէյիրմենճեան։

Լաւագոյն մաղթանքներ՝
Յուշամատեանի խմբագրական կազմ

Full Image

Minasyan Ailesi Koleksiyonu | Kokinya, Yunanistan | ADA

Yeni koleksiyonumuzun adresi yeniden Yunanistan‘da. Minasyan ve Palancıyan ailelerinin Afyon Karahisar, Adana, İzmir, Gelibolu‘dan Rodosto/Tekirdağ‘a, oradan Yunanistan‘ın Kokinya kentine uzanan hikayesinin izlerini sürüyoruz.

Aile tarihini, Haygan Minasyan ve Quin Minasyan‘ın tanıklıkları ile yeniden kurmak mümkün.

Bu sayfada memleketlerinden Yunanistan‘a getirmeyi başardıkları anı eşyalarını da sizlere sunuyoruz.

Yunanistan ve özellikle Kokinya Ermeni yaşamından alınan kesitlerle zengin olan bu koleksiyondaki fotoğrafların büyük bir kısmı Haygan ve Quin‘in babası olan Garo Minasyan‘ın albümünden. Aile fotoğrafları yanında, 1920‘lerden 1960‘lara kadar Yunanistan Ermeni toplumunun hayatını gösteren bir çok fotoğraf var: toplu okul fotoğrafları, okul törenleri, siyasi parti faaliyetleri, bazı şahısların Yunanistan ziyaretleri, dini törenler, tiyatro vs.

Sayfanın linki:
https://www.houshamadyan.org/tur/ada/avrupa/minassian-arsivi-kokkinia-gr.html

Makaleyi İngilizce ve Türkçeye sırasıyla Simon Böcekyan ve Sevan Değirmenciyan tercüme etti.

En iyi dileklerimizle,
Houshamadyan yayın ekibi

Full Image
The project is supported by EVZ Foundation.
Full Image
Follow us on Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo
Facebook Twitter Instagram Vimeo