New Houshamadyan Article
 
Full Image

Diyarbekir/Dikranagerd | Dance | Shoushan and Halay

We continue our series of articles exploring traditional Armenian dances. Today, we present a new article featuring two dances from the Diyarbakir area – “Shoushan” and “Halal” (Dance of Lidje).
 
In addition to written instructions, the article also includes a short instructional video/tutorial.

Here is the link to the page:
https://www.houshamadyan.org/mapottomanempire/vilayetdiyarbekir/cityofdiyarbekir/local-characteristics/dance-shushan-dance-from-dikranagerd.html

The article was translated into Armenian and Turkish respectively by Vartan Tashjian and Arlet İncidüzen.
The team of experts collaborating with Houshamadyan to prepare these pages consists of Carolyn Rapkievian (of Bar Harbor, Maine), Susan and Gary Lind-Sinanian (of Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (of Los Angeles, California), and Robert Haroutunian (of Sunnyside, New York).

Best wishes,
Houshamadyan Editorial Board

Full Image

Տիարպեքիր/Տիգրանակերտ | Պար | «Շուշան» եւ «Հալայ»

Կը շարունակենք պարերու մասին մեր յօդուածաշարքը եւ այս անգամ կը ներկայացնենք Տիարպերքիրի շրջանէն երկու պար. «Շուշան» եւ «Հալայ» (Լիճէի պար)։

Բացի գրաւոր բացատրութիւններէն, մեր այս էջին մէջ կը գտնէք այս երկու պարերուն մասին կարճ տեսերիզ մը, ուր կան անոնց ներկայացումն ու ցուցմունքները։

Ահաւասիկ էջին կապը՝
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetdiyarbekir/cityofdiyarbekir/diyarbekirlocalcharacteristics/-dance-dikranagerd/-lidje.html

Յօդուածները հայերէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցին յաջորդաբար Վարդան Թաշճեան եւ Արլէթ Ինճիտիւզէն։

Յուշամատեանը պարերու այս էջերը պատրաստելու համար կը գործակցի մասնագիտական խումբի մը հետ, որուն անդամներն են՝ Քարոլին Ռափքիեւեան (Պար Հէրպոր, Մէյն), Սուզըն եւ Կէրի Լինտ-Սինանեան (Ուոթըրթաուն, Մասաչուսէց), Թոմ Պոզիկեան (Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա), Ռապըրթ Յարութիւնեան (Սանիսայտ, Նիւ Եորք)։

Լաւագոյն մաղթանքներ՝
Յուշամատեանի խմբագրական կազմ

Full Image

Diyarbakır/Dikranagerd | Danslar | Şuşan ve Halay

Danslarla ilgili makale dizimize devam etmekte ve bu defa sizlere Diyarbakır yöresine ait iki dans sunmaktayız: "Şuşan" ve "Halay" (Lice havası). Yazılı anlatımların haricinde, sayfamızda bu iki dansın hareketlerini ve tanıtımlarını izleyebileceğiniz iki kısa video da bulunmaktadır.

Sayfanın linki:
https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/diyarbakir-vilayeti/diyarbakir/yerel-oezellikler/dans-diyarbekir/lice.html

Makaleleri Ermenice ve Türkçeye sırasıyla Vartan Taşcıyan ve Arlet İncidüzen tercüme etti.

Danslarla ilgili bu sayfaların hazırlanmasında Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California) ve Robert Haroutunian'dan (Sunyside, NY) oluşan uzman bir ekip Huşamadyan'la işbirliği yaptı.

En iyi dileklerimizle,
Houshamadyan yayın ekibi

Full Image
Full Image
Follow us on Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo
Facebook Twitter Instagram Vimeo